Uzależniony od heroiny i amfetaminy - detoksykacji opioidów

Po szybkiej detoksykacji opoidowej

Pacjent z Perth, Australia. 48 lat. Od 20 lat uzależniony od heroiny i metaamfetaminy.  Głównym problemem jest silne fizyczne i psychiczne uzależnienie od heroiny. Wcześniej kilkakrotnie poddał się nieudanemu leczeniu.  Przeszedł szybki detoks opioidu.
 Otrzymał pomoc w postaci długoterminowego programu zażywania naltrexonu.  Wypisany ze szpitala w…