Uzależnienie od heroiny referencje

Duża dawka czystej heroiny

Ciężkie uzależnienie od heroiny od dziesięciu lat. Dzienna dożylna dawka czystej heroiny wynosi do 8,0 gr. Ultrakrótka detoksykacja opioidowa przez 7 dni w tym 3 dni wspomagania przez procedury anestezjologiczne.  Korzystano z dodatkowego farmakologicznego wsparcia i terapii neuro jet.  Planuje się blokadę naltrexonem.  Wynik: negatywny…