Μαρτυρία ασθενούς από την Ελλάδα με εμφύτευμα ναλτρεξόνης

Ασθενής από την Ελλάδα με μέτριο βαθμό εθισμού στην ηρωίνη, ο οποίος ακολούθησε το πλήρες πρόγραμμα θεραπείας τον Ιούλιο. Του τοποθετήθηκε εμφύτευμα ναλτρεξόνης για τρεις μήνες, το οποίο ανανεώθηκε για ακόμη τρεις μήνες. Σήμερα δεν παίρνει πλέον ναρκωτικά και η σωματική και ψυχολογική του κατάσταση είναι σταθερή και ικανοποιητική. Επίσης, δεν νιώθει πια έντονη επιθυμία για ναρκωτικά.