зависимост от метадон и Хероинова зависимост

лечение наркомания от сръбската клиника на д-р Воробьов,ултра бърза безболезнена детоксикация от опиоиди.