След ултра бърза детоксикация от опиоиди в клиниката на д-р Воробьов в Белград

Млад мъж от Италия, започнал да взема оксиконтин, дневна доза от 800 mg, подложен на  ултра бърза детоксикация, след 5 дни се почувствал добре и се върнал в къщи.