детоксикация от хероин и метадон

лечение наркомания от сръбската клиника на д-р Воробьов,ултра бърза безболезнена детоксикация от опиоиди.