Pacient i implantimit të Naltreksonit nga Greqia

Pacienti nga Greqia. Vartësi ndaj Heroinës e shkallës mesatare. Kaloi kursin e plotë të mjekimit të vartësisë ndaj drogës në Korrik. Mori tre implantim të Naltroksenit për tre muaj me rinovimin e mëposhtëm tre muaj më pas. Aktualisht nuk merr drogë. Gjendja fizike dhe mendore është e kënaqshme dhe e qëndrueshme. Nuk ka dëshirë për...