Kam marrë drogë 20 vjet, heroinë

Mirëdita. Kam ardhur  prej Gjermanie për tu trajtuar këtu, në Beograd, te mjeku Dobroviq. Kam marrë drogë 20 vjet, heroinë, nga  10-15 gram në ditë. Para se kam ardhur  këtu e kam rralluar në 3 gramë në ditë. Nesër shkoj në shtëpi, e kam kryer me sukses këtu. Kush ka problem  me drogë mund të paraqitet për ndihmën e tyre.