Detoksifikimi dhe mjekimi i ibogaine në klinikën e Dr Vorobiev

 

Pacient nga Italia. Vartësi e shumëfishtë nga droga. Problemi kryesor është vartësia nga Metadoni e kombinuar me përdorimin për një kohë të gjatë të heroinës. Iu nënshtrua kursit të plotë të mjekimit të vartësisë nga droga përfshirë terapinë Ibogaine. Aktualisht është nën programin afatgjatë të implantimit të Naltroksenit. I pastër. Tre muaj më pas...