Dëshmitë

See video
Kush ka problem me drogë mund të paraqitet për ndihmën e tyre.
See video
Dua me thënë që doni me ardhur këtu në Klinikë me u shërua, mundeni me ardhur me u shërua njëherë e përgjithmonë.
See video
Probleme me heroine, doza ditore 1 g pirje si duhan, mashkull 42 vjeç, i vendosur për të kryer detoksifikimin ultra të shpejtë në Serbi, i kënaqur me rezultatet e detoksifikimit, nuk pati sindroma tërheqjeje, dhimbje, ndërpreu zakonin, tani u kthye përsëri në MB.
See video
I riu nga Italia filloi të merrte oksikontinë pasi lëndoi shpinën, doza ditore 800 mg oksikontinë, ai ishte nën detoksifikim ultra të shpejtë dhe pas 5 ditësh po ndihej mirë dhe u kthye në shtëpi.
See video
Pacienti nga Greqia. Vartësi ndaj Heroinës e shkallës mesatare. Kaloi kursin e plotë të mjekimit të vartësisë ndaj drogës në Korrik. Mori tre implantim të Naltroksenit për tre muaj me rinovimin e mëposhtëm tre muaj më pas. Aktualisht nuk merr drogë. Gjendja fizike dhe mendore është e kënaqshme dhe...
See video
Pacient nga Italia. Vartësi e shumëfishtë nga droga. Problemi kryesor është vartësia nga Metadoni e kombinuar me përdorimin për një kohë të gjatë të heroinës. Iu nënshtrua kursit të plotë të mjekimit të vartësisë nga droga përfshirë terapinë Ibogaine. Aktualisht është nën programin afatgjatë të...
See video
Pacienti nga Florida. 20 vjeç. Vartësi e shumëfishtë nga droga. Shumë i varur nga Kokaina për të paktën dy vjet. Doza ditore e Kokainës nga 1.0 deri në 10.0 gr. me hundë. Arsyeja kryesore për kërkimin e ndihmës mjekësore është sindroma torturuese e tërheqjes: dëshirë e papërballueshme për kokainë,...
See video
Pacienti nga Perthi, Australi. 48vjeç. Vartësi nga Heroina dhe Methi i Kristalit për 20 vjet. Problemi kryesor është vartësia e fortë fizike dhe psikologjike ndaj heroinës. Pati disa mjekime të pasuksesshme më parë. Kaloi detoksifikimin opioid të shpejtë. Morri implantim afatgjatë me Naltroksen. U...
See video
Vartësi e lartë nga heroinë për dhjetë vjet. Doza ditore e heroinës të pastër është deri në 8.0 gr në mënyrë intravenoze. Detoksifikimi i shpejtë opioid për 7 ditë përfshiu 3 procedura me ndihmë anestezie. U përdor edhe ndihma farmakologjike dhe terapia neuro reaktive. U planifikua bllokimi...
See video
Substitol 800-1200 mg në ditë i.v.
See video
Detoksifikimi Opioid Ultra i Shpejtë në pacient nga Parisi