Psikologjike

Pasojat mendore të shëndetit: dëmtime të kujtesës, çrregullime të gjumit, ndryshime në personalitet, humbje e interesit në gjithçka që nuk ka lidhje me drogën, manipulues, mosmbajtje përgjegjësish, mpirje emocionale, vullnet i dobët, interest, pandershmëri, deficit moral, agresivitet, ankth, psikozë, depresion, paranojë, tendenca vetëvrasjeje, disintegrim i plotë i personalitetit.