Painless detoxification at our clinic meets the highest international standarts of modern addiction medicine

 

Our reputable methods of drug detox, such as heroin detox, detox from methadone, detox from subutex, and mental dependence treatment are checked by numerous international researches and used in many countries all over the world.

The international clinic Dr Vorobiev, has a great experience in treating different types of diseases of addiction. Our rehabilitation programs include:

• The quick and painless detoxification from all types of psychoactive substances (heroin, methadone, the Oxycontin, the supstitol, the Tramadol, Xanax, diazepam, cocaine, alcohol, mephedrone, crack, ecstasy)
• The treatment of psychological addiction from narcotics
• Therapy with ibogaine, NeuroJet therapy, Ultra Rapid Detoxification,Naltrexone treatment...

Shtëpi

Pse duhet të kërkoni ndihmë tek ne.

Ne përdorim teknikat dhe zhvillimet më të fundit për mjekimin e të gjitha llojeve të vartësisë. Metodat tona të mjekimit janë rezultat i bashkëpunimit shkencor dhe shkëmbimit të eksperiencës me spitalet më të famshme në botë. Kombinimi i skemave të ndryshme të detoksifikimit të drogës, teknikat e përmirësuara vazhdimisht të rehabilitimit, disponueshmëria e pajisjeve moderne mjekësore dhe terapia farmakologjike shumë e efektshme siguron mjekimin e sigurt dhe të rehatshëm për të gjitha llojet e vartësive përfshirë vartësinë ndaj drogave të tilla të rënda si Heroina, Metadoni, Substitoli, Kapanoli, Kompensani, etj.